مسعود کیمیایی

«قاتل اهلی» بیست و هفتمین روز فیلمبرداری خود را در لوکیشنی داخلی در قیطریه پشت سر می‌گذارد.
«قاتل اهلی» فیلم جدید مسعود کیمیایی به تهیه‌کنندگی منصور لشکری قوچانی، درحالی بیست و هفتمین روز فیلمبرداری خود را در لوکیشنی داخلی پشت سر می‌گذارد که  خانه‌ای در منطقه قیطریه برای سومین و آخرین روز این بخش میزبان گروه سازنده است.

در این لوکیشن به غیر از امیر جدیدی، تمام بازیگران اصلی جلوی دوربین رفتند و فعالیت گروه از حدود ۹ صبح آغاز و برخی مواقع ۱۴ ساعت طول می کشد.

لوکیشن بعدی «قاتل اهلی» لوکیشنی خارجی واقع در یک گاراژ در نظر گرفته شده که بیشتر امیر جدیدی دست به نقش آفرینی می زند.

تا به امروز بجز دو شبی که فرودگاه خللی در فعالیت گروه مسعود کیمیایی به وجود آورد (البته حل شد)، همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود.

رضا رشیدپور

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
رضا رشیدپور

بیست و هفتمین روز تصویربرداری فیلم مسعود کیمیایی

«قاتل اهلی» بیست و هفتمین روز فیلمبرداری خود را در لوکیشنی داخلی در قیطریه پشت سر می‌گذارد. «قاتل اهلی» فیلم جدید مسعود کیمیایی به تهیه‌کنندگی منصور […]